Διονύσου 22, 152 34 Χαλάνδρι Αττικής | Τηλέφωνο: 210 6812433 | email: mail@1lyk-chalandr.att.sch.gr

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου – "Καλλισπέρειο"

Το Ιστορικό Λύκειο του Χαλανδρίου

Εξεταστικά κέντρα και οδηγίες ειδικών κατηγοριών και ειδικών μαθημάτων

exams2

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε οδηγίες και τα εξεταστικά κέντρα ειδικών κατηγοριών και ειδικών μαθημάτων:

Απόφαση κατανομής υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, βάσει του Ν. 3699/2008, σε Β.Κ. και Ε.Ε.Κ. στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικών Λυκείων έτους 2024.

Πανελλαδικές εξετάσεις υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 2024.

Εξεταστικά κέντρα μουσικών μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.

Δελτίο Τύπου: Εξεταστικά κέντρα Μουσικών Μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» έτους 2024.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών
Πανελλαδικών Εξετάσεων 2024.

Ορισμός Εξεταστικών Κέντρων Ειδικών Μαθημάτων και κατανομή υποψηφίων έτους 2024.

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων έτους 2024 (ξένες γλώσσες-σχέδια).

Δελτίο Τύπου: Εξεταστικά Κέντρα Πανελλαδικών Εξετάσεων Ειδικών Μαθημάτων έτους 2024.