Διονύσου 22, 152 34 Χαλάνδρι Αττικής | Τηλέφωνο: 210 6812433 | email: mail@1lyk-chalandr.att.sch.gr

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου – "Καλλισπέρειο"

Το Ιστορικό Λύκειο του Χαλανδρίου

Erasmus+, Κινητικότητα Πράγας

EU flag Erasmus vect POS

EL co funded vertical RGB POS

Στο σεμινάριο Erasmus+ Soft skills for strong teachers που έλαβε χώρα στην Πράγα στις 12-16 Φεβρουαρίου 2024 συμμετείχαν τέσσερις εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Χαλανδρίου. Οι δύο μέντορες έκαναν βιωματικές ασκήσεις και συνεργατικά παιχνίδια με μια ομάδα που αποτελούνταν από δέκα εκπαιδευτικούς τεσσάρων χωρών, Ελλάδας, Πορτογαλίας, Γερμανίας και Κύπρου.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα σχολεία τους, από την πρωτοβάθμια έως τη δευτεροβάθμια γενική και τεχνική εκπαίδευση, και αντάλλαξαν εμπειρίες. Κάποιες από τις δραστηριότητες όπου έλαβαν μέρος ήταν η αφήγηση της ιστορίας των ονομάτων μας, η διδασκαλία του διαδραστικού μοντέλου επικοινωνίας με τους μαθητές, η κατανόηση της λειτουργίας του σώματος στο μάθημα και η διαχείριση του άγχους, τρόποι επίλυσης προβλημάτων, περιγραφής και αναγνώρισης των πραγμάτων. Διδάχτηκαν μοντέλα άμεσης και έμμεσης ηγεσίας και η βιωματική άσκηση τεχνικών με στόχο μια ολιστική μορφή εκπαίδευσης. Η ομάδα εργάστηκε για την καλλιέργεια ικανοτήτων παρατήρησης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Εν κατακλείδι δόθηκε έμφαση στη δημιουργική παραδοχή της αποτυχίας και στην κατανόηση ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές μπορούν να μαθαίνουν από τα λάθη τους.

Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες του λυκείου μας γνώρισαν παράλληλα με το σεμινάριο την Πράγα και διαπίστωσαν ότι είναι μια πόλη που αποτελεί πολιτισμικό παράδειγμα συνδυασμού τοπικής κουλτούρας και εξωστρέφειας. Ο τουρισμός συνυπάρχει με τη δυναμική κοινωνική ζωή των Τσέχων. Η μουσική, η τέχνη, η αρχιτεκτονική, η ιστορία βιώνονται στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όπως διαπιστώνει ευχάριστα ο επισκέπτης.

Το ταξίδι αυτό αποτέλεσε έναν ιδανικό συνδυασμό εκπαιδευτικής και πολιτιστικής εμπειρίας, που θα αξιοποιηθεί στο σχολείο.

Το πρόγραμμα περιείχε τους παρακάτω άξονες εκπαίδευσης:

  • Ικανότητες επικοινωνίας και παρουσίασης.
  • Δεξιότητες παρουσίασης.
  • Ηγεσία και αυτοπεποίθηση.
  • Ομαδική εργασία και επίλυση προβλημάτων.
  • Δεξιότητες και τεχνικές διαχείρισης του στρες.

Η παρουσίαση της κινητικότητας.