Διονύσου 22, 152 34 Χαλάνδρι Αττικής | Τηλέφωνο: 210 6812433 | email: mail@1lyk-chalandr.att.sch.gr

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου

1ο ΓΕΛ Χαλανδρίου – "Καλλισπέρειο"

Το Ιστορικό Λύκειο του Χαλανδρίου

Erasmus+ 2023

EU flag Erasmus vect POS

EL co funded vertical RGB POS

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA122 Σχολική Εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα σε προσωπικό των σχολικών μονάδων να βιώσουν μία μαθησιακή εμπειρία σε άλλη χώρα. Ταυτόχρονα τους δίνεται η δυνατότητα να βελτιώσουν τις γλωσσικές δεξιότητες, να έρθουν σε επαφή με μια νέα κουλτούρα και πολιτισμό και να αναπτύξουν το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το σχολείο μας έκανε αίτηση για το πρόγραμμα για τη δράση του 2023, δημιουργώντας ένα σχέδιο για την ανάπτυξη των ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων των καθηγητών του σχολείου. Αυτό εγκρίθηκε από τον Εθνικό Φορέα ΙΚΥ και έτσι έγιναν δύο εκπαιδευτικές κινητικότητες για συνολικά 7 καθηγητές.

Η πρώτη κινητικότητα έγινε με συμμετοχή 4 καθηγητών, στις 12-17 Φεβρουαρίου στην Πράγα Τσεχίας, για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης “Soft Skills for Strong Teachers, Teacher Academy”. Ενώ η δεύτερη έγινε με συμμετοχή 3 καθηγητών, στις 11-16 Μαρτίου στη Λισαβόνα Πορτογαλίας, για την παρακολούθηση της εκπαίδευσης “Digital Tools for Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking”.

Περισσότερα για την υλοποίηση των δύο κινητικοτήτων στους παρακάτω συνδέσμους:

Soft Skills for Strong Teachers, Teacher Academy

Digital Tools for Collaboration, Communication, Creativity and Critical Thinking